Parafia pw Świętej Rodziny w Gliwicach

Wpłaty i darowizny


Wpłaty na parafię

 

Jeżeli ktoś chce wspomóc naszą parafię, można dokonywać wpłat z dopiskiem Ofiara na Kościół, będzie to pomoc w odnowieniu naszej świątyni.

Oto dane naszego konta wzorowane na blankiecie bankowym:

nazwa odbiorcy

Parafia Rzymsko Katolicka p.w. św. Rodziny
ul. Chorzowska 46 44-100 Gliwice

nr rachunku odbiorcy

76 1240 1343 1111 0010 9159 2153

  KWOTA:

nr rachunku nadawcy/słownie:

 

nazwa nadawcy

 

tytułem

Ofiara na Kościół

 

 

 

Wpłaty na Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny 

 

Jeżeli ktoś chce wspomóc Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny, można dokonywać wpłat z dopiskiem Ofiara na potrzeby Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny.

Oto dane naszego konta wzorowane na blankiecie bankowym:

nazwa odbiorcy

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny 
ul. Chorzowska 46 44-100 Gliwice

nr rachunku odbiorcy

15 1240 1343 1111 0010 9167 2015

  KWOTA:

r rachunku nadawcy/słownie:

 

nazwa nadawcy

 

tytułem

Ofiara na potrzeby Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny

 

Informacje podatkowe

 

Przypominamy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, darowizny przekazane przelewem bankowym mogą być odliczane od podstawy obliczenia podatku (dochodu brutto) na podstawie Art. 26. ust.1 pkt 9. podpunkt b:

Art. 26.
Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29–30cb i art. 30da–30f, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 23o, art. 23u, art. 24 ust. 1, 2, 3b–3e, 4–4e, 6 i 21 lub art. 24b ust. 1 i 2, po odliczeniu kwot:
9) darowizn przekazanych na cele:
b) kultu religijnego,
— w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu;

oraz

Wysokość wydatków na cele określone w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 7c, ustala się na podstawie:
1) dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego — w przypadku darowizny pieniężnej;
2) dowodu, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu — w przypadku darowizny innej niż pieniężna lub innej niż określona w ust. 1 pkt 9 lit. c;

Z góry składamy serdeczne Bóg Zapłać za dokonane wpłaty.

 

 

O naszej parafii

kościół

Parafia p.w. Świętej Rodziny
Gliwice, ul. Chorzowska 46

Liturgia dnia:

Statystyka:

Liczba odwiedzających
Wszystko: 1223225
Dzisiaj: 30
Aktualnie: 1