Parafia pw Świętej Rodziny w Gliwicach

Udzielanie sakramentów


 

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH I KATOLICKIEGO POGRZEBU

 

CHRZEST

 • akt urodzenia,
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
 • dane o rodzicach chrzestnych(imiona, nazwiska),
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

 

BIERZMOWANIE

 • metryka chrztu,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostanie świadectwo katechizacji,
 • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

 

1-sza KOMUNIA ŚWIĘTA

 • metryka chrztu dziecka

 

MAŁŻEŃSTWO

 • aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryka chrztu,
 • dowody osobiste,
 • ostatnie świadectwo katechizacji,
 • świadectwo bierzmowania,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

 

POGRZEB KATOLICKI

 • akt zgonu,
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)

 

 

O naszej parafii

kościół

Parafia p.w. Świętej Rodziny
Gliwice, ul. Chorzowska 46

Liturgia dnia:

Statystyka:

Liczba odwiedzających
Wszystko: 1184434
Dzisiaj: 87
Aktualnie: 2